Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
13.4 Lijst met standaardinstellingen
168
Gebruikershandleiding
Administrator
General User
Guest User
Trigger
De sensor en sensorfuncties zijn alleen beschikbaar voor de BL-C160.
Parameter
Standaard
Waardebereik
General Authentication
Do not permit access 
from guest users
Permit access from 
guest users, Permit 
access from guest users 
(mobile only), Do not 
permit access from 
guest users
Administrator 
Authentication
User Name
Password
Retype Password
Parameter
Standaard
Waardebereik
User ID List
Input User Name and Password
User Name
Password
Retype Password
Access Level
Video Display Time
Not permitted
Not permitted, 
Unlimited, 10 s, 30 s, 1 
min, 5 min, 10 min, 30 
min, 60 min
Refresh Rate
3 s
3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s
Alle functies
Alles uitgevinkt
Parameter
Standaard
Waardebereik
Access Level
Video Display Time
Not permitted
Not permitted, 
Unlimited, 10 s, 30 s, 1 
min, 5 min, 10 min, 30 
min, 60 min
Refresh Rate
3 s
3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s
Alle functies
Alles uitgevinkt