Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
13.4 Lijst met standaardinstellingen
172
Gebruikershandleiding
Sensor Sensitivity (alleen BL-C160)
Motion Detection
Alarm Log 
Parameter
Standaard
Waardebereik
Sensor Sensitivity
Middle
Zeer laag, Low, Middle, 
High
Parameter
Standaard
Waardebereik
Threshold
Derde blokje vanaf de 
linker kant
Sensitivity
Midden
Parameter
Standaard
Waardebereik
A setup of operation
A setup of operation
Never send alarm logs
Never send alarm logs,
Always send alarm logs,
Send alarm logs only 
when the camera was 
triggered, Send alarm 
logs only when the 
camera was not 
triggered
Active Time
Dagen
Alle dagen aangevinkt
Time
PM12h 0min
Notice setup of an alarm log SMTP Server IP Address or 
Host Name
Port No.
25
1–65535
Reply E-mail Address
Destination E-mail Address 1
Destination E-mail Address 2
Destination E-mail Address 3
Subject
Alarm Log
How to authenticate
No authentication
Aangevinkt
No authentication, POP 
before SMTP 
authentication, SMTP 
authentication