Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
13.4 Lijst met standaardinstellingen
Gebruikershandleiding
175
Licht (alleen BL-C160)
Internet
Restart
Detectiegeluid
* De instellingen worden opgeslagen op de computer en worden bijgevolg niet teruggezet op de 
standaardwaarden wanneer de camera gereset wordt.
Parameter
Standaard
Waardebereik
Licht
Detection or Monitoring When Dark, Detection 
or Monitoring, Detection 
or Monitoring When 
Dark, Off
Parameter
Standaard
Waardebereik
Auto Port Forwarding (IPv4)
Disable
Enable, Disable
Viewnetcam.com Registration
Do not register with 
Viewnetcam.com
Register with 
Viewnetcam.com, Do 
not register with 
Viewnetcam.com
Allow Access from the Internet (IPv6)
No
Yes, No
Parameter
Standaard
Waardebereik
Scheduled Restart
Disable
Enable, Disable
Dagen
Alle dagen aangevinkt
Time of Restart
AM12h00min
Parameter
Standaard
Waardebereik
Play Sound on Detection
Disable
Enable, Disable
Sound File
Playback Time
5 s 
1–10 s
Motion Detection
Not use
Not use, Use
Sensor
Not use
Not use, Use