Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
1.2.2 Tegenlichtcorrectie
18
Gebruikershandleiding
Met de tegenlichtcorrectiefunctie van de camera kan de helderheid van het camerabeeld automatisch 
worden gecorrigeerd. U kunt deze functie in- of uitschakelen door te klikken op [On] of [Off] bij [Backlight] in 
de bedieningsbalk.
Als u ervoor kiest om de status weer te geven op het beeld, wordt   weergegeven op de pagina voor één 
camera wanneer de tegenlichtcorrectiefunctie ingeschakeld is (zie Pagina 123).
De helderheid wijzigt automatisch naar de standaardhelderheid telkens wanneer de tegenlichtfunctie 
wordt in- of uitgeschakeld.
Wanneer deze functie ingeschakeld is, kan de camera automatisch de helderheid van het camerabeeld 
corrigeren. Dit houdt in dat de camera zelfs bij tegenlicht of een hoog contrast het beeld kan corrigeren 
om een consistenter, natuurlijker beeld te produceren.
De efficiëntie van deze functie kan variëren afhankelijk van het object dat wordt bekeken en andere 
omstandigheden.
Bovendien kan het camerabeeld er in bepaalde omstandigheden onnatuurlijk uitzien of is het mogelijk dat 
er beeldruis optreedt wanneer deze functie is ingeschakeld.
1.2.2  Tegenlichtcorrectie