Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
1.2.4 Bewegende beelden (MJPEG en MPEG-4) en de vernieuwingssnelheid van het beeld
20
Gebruikershandleiding
Met de keuzeschakelaar [Refresh Rate] in de bedieningsbalk kunt u selecteren of bewegende beelden 
([MJPEG] of [MPEG-4]) dan wel stilstaande beelden die periodiek worden vernieuwd (3 seconden, 5 
seconden enz.) worden weergegeven. De standaardinstelling voor [Refresh Rate] die wordt gebruikt telkens 
wanneer u de pagina voor één camera opent, kan worden gewijzigd (zie pagina 123).
MJPEG
MJPEG (Motion JPEG) is een videoformaat dat een doorlopende reeks van stilstaande beelden weergeeft. 
Omdat elk MJPEG-beeld een apart stilstaand beeld is, levert dit formaat beelden van hoge kwaliteit. Dit 
formaat gebruikt echter meer bandbreedte, waardoor de framesnelheid kan afnemen. Om beelden te 
bekijken in het MJPEG-formaat, stelt u de keuzeschakelaar [Refresh Rate] in op [MJPEG].
MPEG-4
MPEG-4 is een videoformaat dat beelden alleen updatet wanneer er zich een verandering voordoet in het 
weergegeven beeld, en gebruikt bijgevolg minder bandbreedte. MPEG-4 is nuttig in situaties waar er minder 
bandbreedte beschikbaar is, bijvoorbeeld bij het bekijken van camerabeelden via het internet. Om beelden te 
bekijken in het MPEG-4-formaat, stelt u de keuzeschakelaar [Refresh Rate] in op [MPEG-4] en selecteert u 
daarna het streamingformaat bij [Streaming Method]. MPEG-4-beelden kunnen worden gestreamd met 
multicast, unicast en HTTP (zie pagina 113). Wanneer u de camera oproept via HTTPS, kunt u niet streamen 
met multicast en unicast; HTTP is in dat geval de enige beschikbare streamingmethode.
[Auto]: de eerst beschikbare MPEG-4-streamingmethode wordt gebruikt, te beginnen bij multicast, 
daarna unicast en als laatste HTTP. De huidige streamingmethode wordt weergegeven onder het 
camerabeeld.
[Multicast] (Multicast RTP): met multicast kunt u dezelfde gegevens streamen binnen het netwerk naar 
meerdere gebruikers, waardoor de hoeveelheid data die wordt verzonden via het netwerk wordt 
verminderd.
Streamen via multicast is niet mogelijk wanneer u camerabeelden bekijkt via het internet.
Om streamen via multicast te gebruiken, moet de camera geconfigureerd zijn voor multicasting (zie 
pagina 113). Merk op dat streamen via multicast niet mogelijk is wanneer u camerabeelden bekijkt op 
sommige lokale netwerken. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor u de camera 
configureert voor multicasting.
MPEG-4-beelden kunnen haperen wanneer u de camera oproept via een verbinding met een lage 
bandbreedte. Dit is normaal. Selecteer in dit geval [Unicast] of [HTTP] als streamingmethode.
Als MPEG-4-beelden niet kunnen worden weergegeven wanneer [Multicast] geselecteerd is als 
streamingmethode, selecteert u [Auto], [Unicast] of [HTTP].
[Unicast] (Unicast RTP): voor het streamen van bewegende beelden via unicast zijn geen speciale 
instellingen vereist. De bewegende beelden worden gestreamd naar elke individuele gebruiker die 
MPEG-4-beelden bekijkt, wat zorgt voor een toename van het netwerkverkeer naarmate meer gebruikers 
de camera oproepen. Unicast is over het algemeen betrouwbaarder dan multicast en is minder vatbaar 
voor problemen met de beeldkwaliteit dan multicast.
Streamen via unicast is niet mogelijk wanneer u camerabeelden bekijkt via het internet.
Merk op dat streamen via unicast mogelijk niet werkt wanneer u camerabeelden bekijkt op sommige 
lokale netwerken. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.
Als een gebruiker met een verbinding met een lage bandbreedte of meerdere gebruikers het 
camerabeeld bekijken via unicast-streaming, zal de framesnelheid afnemen en wordt de 
beeldkwaliteit mogelijk beïnvloedt voor alle gebruikers die MPEG-4-beelden bekijken.
Als MPEG-4-beelden niet kunnen worden weergegeven wanneer [Unicast] geselecteerd is als 
streamingmethode, selecteert u [Auto] of [HTTP].
1.2.4  Bewegende beelden (MJPEG en MPEG-4) en de 
vernieuwingssnelheid van het beeld