Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
1.2.4 Bewegende beelden (MJPEG en MPEG-4) en de vernieuwingssnelheid van het beeld
Gebruikershandleiding
21
[HTTP] (RTP via HTTP): wanneer u bewegende beelden streamt via HTTP, controleert de camera of de 
gegevens worden ontvangen door de gebruiker. Bewegende beelden kunnen worden bekeken in een 
netwerkomgeving die streaming via multicast of unicast niet ondersteunt. Deze streamingmethode 
gebruikt echter meer bandbreedte dan de andere methodes.
Als een gebruiker met een verbinding met een lage bandbreedte of meerdere gebruikers het 
camerabeeld bekijken via HTTP-streaming, zal de framesnelheid afnemen en wordt de beeldkwaliteit 
mogelijk beïnvloedt voor alle gebruikers die MPEG-4-beelden bekijken.
Als MPEG-4-beelden niet kunnen worden weergegeven wanneer [HTTP] geselecteerd is als 
streamingmethode, selecteert u [MJPEG] als vernieuwingssnelheid.
Opmerking
Als een gebruiker met een verbinding met een lage bandbreedte MPEG-4-beelden bekijkt, zal de 
framesnelheid afnemen en wordt de beeldkwaliteit mogelijk beïnvloedt voor alle gebruikers die 
MPEG-4-beelden bekijken.
Wanneer de camera geconfigureerd is om beelden in MPEG-4-formaat te bufferen, zal de 
framesnelheid afnemen bij het bekijken van MPEG-4-beelden op de pagina's voor één en meerdere 
camera's.
Om de streaminstellingen van bewegende beelden aan te passen voor een betere beeldkwaliteit of 
framesnelheid bij het bekijken van MPEG-4-beelden, raadpleegt u pagina 113.
Stilstaande beelden
In plaats van bewegende beelden kunnen stilstaande beelden worden weergegeven die periodiek worden 
vernieuwd door de gewenste vernieuwingssnelheid te selecteren. Selecteer bijvoorbeeld [3 s] om het 
camerabeeld elke 3 seconden te vernieuwen.