Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
1.2.7 Detectiegeluid
Gebruikershandleiding
25
Wanneer u MJPEG-beelden bekijkt op de pagina voor één of voor meerdere camera's, kan uw computer een 
geluid produceren om u te waarschuwen wanneer bewegingen worden geregistreerd of wanneer de sensor 
wordt geactiveerd door een trigger.
Deze functie kan onafhankelijk worden ingesteld op elke computer waarmee de camera wordt opgeroepen 
en functioneert afhankelijk van de status van de triggers (in- of uitgeschakeld) op de pagina [Buffer/Transfer] 
van de camera.
1.
Klik op 
 terwijl u de pagina voor één camera of meerdere camera's bekijkt.
2.
Stel de volgende parameters naar wens in.
a.
Bij [Play Sound on Detection] selecteert u of uw computer een geluid moet afspelen om u te 
waarschuwen wanneer bewegingen worden geregistreerd of wanneer de sensor wordt geactiveerd 
door een trigger.
b.
Bij [Sound File] klikt u op [Browse] en selecteert u het gewenste geluid (audiobestand).
Hiervoor kunnen alleen .wav-bestanden in het PCM-formaat worden gebruikt.
U kunt alleen bestanden selecteren die minder lang duren dan 10 seconden.
c.
Bij [Playback Time] selecteert u de gewenste afspeeltijd.
d.
Bij [Motion Detection] en [Sensor] selecteert u of uw computer een geluid moet afspelen om u te 
waarschuwen wanneer bewegingen worden geregistreerd of wanneer de sensor wordt geactiveerd 
door een trigger.
3.
Klik op [Save].
4.
Klik op de vernieuwingsknop van uw webbrowser om de nieuwe instellingen toe te passen.
Opmerking
Wanneer [16 Screens] geselecteerd is als het aantal camera's dat wordt weergegeven op het 
scherm met meerdere camera's, kan het detectiegeluid niet worden gebruikt.
U kunt het detectiegeluid instellen voor elke camera die wordt bekeken via het scherm met 
meerdere camera's.
1.2.7  Detectiegeluid