Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
1.3 Beelden van meerdere camera's bekijken
Gebruikershandleiding
27
J.
Cameranaam (zie pagina 126; klikken om het beeld van de geselecteerde camera in een nieuw venster 
te bekijken)
K.
Camerabeeld (klik ergens in het camerabeeld om de functie Klikken om te centreren te gebruiken (zie 
pagina 23)
*3
 of gebruik uw muis om de digitale zoom te gebruiken bij het bekijken van MJPEG- of MPEG-
4-beelden)
L.
Status op het beeld (zie pagina 123)
*1
Informatie op het beeld wordt alleen weergegeven als dit werd ingesteld voor de camera (zie pagina 123). Bij andere camera's kan 
geen informatie op het beeld worden weergegeven als de camera's die functie niet ondersteunen.
*2
Als de camera geen detectiegeluiden ondersteunt, is deze functie niet beschikbaar.
*3
Deze functie is beschikbaar wanneer u de digitale zoom gebruikt of wanneer u een camera bekijkt die pan- en kantelfuncties 
ondersteunt.
Opmerking
Algemene informatie
Wanneer u beelden bekijkt op de pagina voor meerdere camera's, bedraagt de maximale 
beeldresolutie 320
× 240.
Wanneer [16 Screens] geselecteerd is als het aantal weergegeven camera's, worden alle beelden 
weergegeven met een resolutie van 192
× 144 pixels en worden de beelden weergegeven als 
stilstaande beelden.
MPEG-4-beelden weergegeven op de pagina voor meerdere camera's worden gestreamd via het 
HTTP-protocol.
Wanneer de camera geconfigureerd is om MPEG-4-beelden weer te geven op de pagina met 
meerdere camera's (zie pagina 123), is het mogelijk dat beelden van andere camera's worden 
weergegeven in het MJPEG-formaat wanneer u deze oproept via HTTPS. Klik op de 
vernieuwingsknop van uw webbrowser om MPEG-4-beelden weer te geven.
Als een camera ingesteld voor de pagina voor meerdere camera's geconfigureerd is om geen 
toegang te verlenen aan gastgebruikers, wordt een verificatievenster weergegeven voor die camera. 
U dient een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord in te stellen om beelden te kunnen 
bekijken van die camera.
Als een camera ingesteld voor de pagina voor meerdere camera's geconfigureerd is om aan 
algemene gebruikers of gastgebruikers geen toegang te verlenen tot bepaalde functies, zullen deze 
functies niet beschikbaar zijn en zullen de overeenkomstige knoppen of bedieningselementen niet 
worden weergegeven.
Welke audiobedieningselementen worden weergegeven bij andere camera's hangt af van de 
ondersteunde audiofuncties van die camera's.
De vernieuwingssnelheid van het beeld kan variëren afhankelijk van de netwerkomstandigheden, de 
prestaties van de pc, het aantal gebruikers van de camera's en het type objecten dat wordt bekeken.
Wanneer u bewegende beelden bekijkt, raden wij u aan de camera's te verbinden via een 
ethernetswitch in plaats van een repeater om de vernieuwingssnelheid van de beelden te verbeteren.
Als algemene richtlijn kunt u stellen dat er ongeveer 3 tot 4 Mbps bandbreedte vereist is om het beeld 
van 4 camera's weer te geven. Als u niet over voldoende bandbreedte beschikt, zal de 
vernieuwingssnelheid afnemen.
Verwante instellingen
De standaardinstellingen voor [Refresh Rate] en [Resolution] die worden gebruikt telkens wanneer u 
de pagina voor meerdere camera's opent, kunnen worden gewijzigd (zie pagina 123).
De beeldkwaliteit voor MJPEG- en stilstaande beelden kan niet rechtstreeks op de pagina voor 
meerdere camera's worden aangepast. Deze instelling kunt u aanpassen op de pagina [Image 
Display] (zie pagina 123).