Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
1.4 Maximaal aantal kijksessies
28
Gebruikershandleiding
Om het dataverkeer te verminderen wanneer meerdere gebruikers de camera tegelijk gebruiken, 
kunt u de camera configureren om automatisch over te schakelen van de weergave van bewegende 
beelden naar stilstaande beelden. Stel de [Video Display Time] in voor algemene gebruikers (zie 
pagina 118) en voor gastgebruikers (zie pagina 120).
Wanneer de vernieuwingssnelheid te traag is, kunt u deze mogelijk verbeteren door de bandbreedte 
te beperken (zie pagina 88 of pagina 146).
Wanneer een camerabeeld niet wordt weergegeven
Controleer de instellingen op de configuratiepagina voor meerdere camera's (zie pagina 126).
Wanneer u camera's configureert voor de pagina voor meerdere camera's, moet u ervoor zorgen dat de 
camera's die u wilt oproepen via het internet geregistreerd zijn bij deze camera via hun algemeen IP-
adres. Lokale IP-adressen (zoals 192.168.xxx.xxx) kunnen niet worden gebruikt voor internettoegang.
Het maximale aantal gebruikers dat rechtstreekse en gebufferde camerabeelden kan bekijken, hangt af van 
het type beelden dat wordt bekeken, zoals omschreven in de volgende tabellen. Bijkomende gebruikers 
krijgen een grijs scherm te zien.
Toegangsbeperkingen voor HTTP-verbindingen
Toegangsbeperkingen voor HTTPS-verbindingen
1.4  Maximaal aantal kijksessies
Beeldformaat
Aantal gebruikers
Totaal aantal 
gebruikers (ongeacht 
het beeldformaat)
MJPEG
Max. 30
Max. 30
MPEG-4
Max. 10
Beeldformaat
Aantal gebruikers
Totaal aantal 
gebruikers (ongeacht 
het beeldformaat)
MJPEG
Max. 10
Max. 10
MPEG-4
Max. 5