Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
Gebruikershandleiding
29
2  Triggers gebruiken om beelden te bufferen 
en over te zetten
De camera kan geconfigureerd worden om beelden te bufferen (camerabeelden tijdelijk opslaan in het 
geheugen). U kunt deze beelden dan later bekijken wanneer u de camera gebruikt. De camera kan ook 
geconfigureerd worden om beelden over te zetten via e-mail, FTP of HTTP.
Voor u de camera kunt configureren voor het bufferen van beelden, moet u beslissen welke methode de 
camera zal gebruiken voor het bufferen of overzetten van beelden. Buffermethodes worden "triggers" 
genoemd; u kunt tot 5 triggers instellen. Camerabeelden kunnen worden gebufferd of overgezet op basis van 
de volgende triggers:
Timer
Camerabeelden kunnen worden gebufferd of overgezet op specifieke tijdstippen en specifieke dagen.
Ingebouwde sensor (pyro-elektrische infraroodsensor)
Camerabeelden kunnen worden gebufferd of overgezet wanneer de ingebouwde sensor van de camera 
wordt geactiveerd door een trigger. U kunt eveneens de werkingstermijn van de camerasensor instellen.
De sensor en sensorfuncties zijn alleen beschikbaar voor de BL-C160.
Bewegingsdetectie
Camerabeelden kunnen worden gebufferd of overgezet wanneer de camera bewegingen registreert 
binnen het camerabeeld. U kunt eveneens de werkingstermijn van de bewegingsdetectiefunctie van de 
camera instellen.
Opmerking
De ingebouwde sensor kan geen detecties registreren gedurende ongeveer 30 seconden na het 
inschakelen van de camera.
De functies voor het bufferen en overzetten van beelden, de ingebouwde sensor en de 
bewegingsdetectiefunctie zijn niet ontworpen om te worden gebruikt als beveiliging of bewaking. Ons 
bedrijf kan niet worden aansprakelijk gesteld voor feiten die voortvloeien uit het gebruik van deze 
functies.
De camera past geen codering toe voor het verzenden van gebruikersnamen en wachtwoorden naar 
uw FTP-, e-mail- of HTTP-server. Voorzichtigheid is geboden om onthulling van deze informatie te 
verhinderen.
Ter beveiliging raden wij u aan geregeld de gebruikersnamen en de wachtwoorden te wijzigen die 
vereist zijn voor toegang tot uw FTP-, e-mail- en HTTP-server.
Raadpleeg pagina 162 voor de beschikbare geheugencapaciteit van de camera voor het bufferen van 
beelden.
Als de camera wordt geactiveerd door een trigger en start met het bufferen of overzetten van 
beelden, kan de camera niet opnieuw worden geactiveerd door een trigger tot het bufferen en 
overzetten van de beelden voltooid is, zoals hieronder weergegeven.
Volg de procedures in dit onderdeel om de camera te configureren voor het bufferen of overzetten van 
beelden.
De camera kan worden geactiveerd door een trigger.
De camera is bezig met het bufferen of overzetten van beelden en kan niet geactiveerd 
worden door een trigger.
De camera wordt geactiveerd door een trigger. Het bufferen of overzetten start.
Het bufferen of overzetten eindigt.
A
B