Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
2.1 Een timertrigger instellen
32
Gebruikershandleiding
6.
Stel de volgende parameters naar wens in.
a.
Bij [Time] selecteert u de dagen van de week waarop de trigger actief moet zijn.
b.
Selecteer het tijdstip waarop de trigger actief moet zijn of klik op [Always] om de trigger op de 
geselecteerde dagen 24 uren te activeren.
c.
Bij [Image Setting] selecteert u het gewenste beeldformaat, de gewenste beeldresolutie en de 
gewenste beeldkwaliteit.
U kunt de beeldkwaliteit niet instellen wanneer [MPEG-4] geselecteerd is als beeldformaat.
Wanneer u de trigger configureert voor het overzetten van beelden naar het e-mailadres van een 
mobiele telefoon, stelt u de beeldresolutie in op 192
× 144 en de beeldkwaliteit op [Favor Motion]. 
Het is mogelijk dat uw mobiele telefoon het beeld niet kan ontvangen als het beeldbestand te 
groot is.
d.
Bij [Image Buffer Frequency] selecteert u de gewenste buffer- of overzetsnelheid.
Deze instelling is niet beschikbaar wanneer [MPEG-4] geselecteerd is als beeldformaat.
e.
Bij [Transfer Method] selecteert u de gewenste buffer- of overzetmethode.
MPEG-4-beelden kunnen niet worden overgezet. Wanneer u MPEG-4-beelden buffert via de 
timer, is [No Transfer, No Memory Overwrite] de enige beschikbare optie.
[No Transfer, No Memory Overwrite]: beelden worden niet overgezet. Beelden worden gebufferd 
tot het geheugen vol is.
[No Transfer, Memory Overwrite]: beelden worden niet overgezet. Wanneer het geheugen vol is, 
worden de oude beelden overschreven door de nieuwe.
[FTP]: na het vastleggen van een beeld wordt het beeld overgezet naar de opgegeven FTP-site.
[E-mail]: na het vastleggen van een beeld wordt het beeld verzonden naar het opgegeven e-
mailadres.
[HTTP]: na het vastleggen van een beeld wordt het beeld overgezet naar de opgegeven website.
7.
Volg de onderstaande procedure gebaseerd op de instellingen die u hebt doorgevoerd bij [Transfer 
Method].
a.
Als u ervoor hebt gekozen om beelden niet over te zetten (en deze dus alleen te bufferen), klikt u op 
[Save] om af te sluiten.
Alle beelden die gebufferd zijn in het interne geheugen voor de geselecteerde trigger worden 
verwijderd wanneer u klikt op [Save].
b.
Als u ervoor gekozen hebt om beelden over te zetten via FTP, e-mail of HTTP, klikt u op [Volgende].
De overeenkomstige pagina met overzetinstellingen wordt weergegeven.
Zie pagina 40 voor overzetten via FTP.
Zie pagina 42 voor overzetten via e-mail.
Zie pagina 45 voor overzetten via HTTP.
Opmerking
Om er zeker van te zijn dat deze functie naar behoren werkt, dient u ervoor te zorgen dat de datum 
en tijd correct zijn ingesteld op de camera (zie pagina 109).
Houd er bij het selecteren van de buffer- of overzetsnelheid rekening mee dat de werkelijke snelheid 
mogelijk trager ligt, afhankelijk van de netwerkomstandigheden, het aantal gebruikers van de 
camera's en het type objecten dat wordt bekeken.
Wanneer de camera geconfigureerd is om beelden in MPEG-4-formaat te bufferen, zal de 
framesnelheid afnemen bij het bekijken van MPEG-4-beelden op de pagina's voor één en meerdere 
camera's.