Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
2.2 Een sensor- of bewegingsdetectietrigger instellen
Gebruikershandleiding
37
MPEG-4-beelden kunnen niet worden overgezet.
[No Transfer, No Memory Overwrite]: beelden worden niet overgezet. Beelden worden gebufferd 
tot het geheugen vol is.
[No Transfer, Memory Overwrite]: beelden worden niet overgezet. Wanneer het geheugen vol is, 
worden de oude beelden overschreven door de nieuwe.
[FTP]: nadat de camera wordt geactiveerd door een trigger, worden beelden overgezet naar de 
opgegeven FTP-site.
[E-mail]: nadat de camera wordt geactiveerd door een trigger, worden beelden verzonden naar 
het opgegeven e-mailadres.
[HTTP]: nadat de camera wordt geactiveerd door een trigger, worden beelden overgezet naar de 
opgegeven website.
g.
Bij [Send Notification When Triggered] selecteert u de gewenste methode voor het ontvangen van 
een waarschuwing wanneer de camera wordt geactiveerd door een trigger, of selecteert u [Disable].
7.
Volg de onderstaande procedure gebaseerd op de instellingen die u hebt doorgevoerd bij [Transfer 
Method] en [Send Notification When Triggered].
a.
Als u ervoor hebt gekozen om beelden niet over te zetten en geen waarschuwing te verzenden 
wanneer de camera wordt geactiveerd door een trigger, klikt u op [Save] om af te sluiten.
Alle beelden die gebufferd zijn in het interne geheugen voor de geselecteerde trigger worden 
verwijderd wanneer u klikt op [Save].
b.
Als u ervoor gekozen hebt om beelden over te zetten via FTP, e-mail of HTTP, klikt u op [Volgende].
De overeenkomstige pagina met overzetinstellingen wordt weergegeven.
Zie pagina 40 voor overzetten via FTP.
Zie pagina 42 voor overzetten via e-mail.
Zie pagina 45 voor overzetten via HTTP.
c.
Als u ervoor hebt gekozen om beelden niet over te zetten maar wel een waarschuwing te verzenden, 
klikt u op [Volgende].
De overeenkomstige pagina met waarschuwingsinstellingen wordt weergegeven.
Zie pagina 48 voor waarschuwing via e-mail.
Zie pagina 51 voor waarschuwing via HTTP.
Opmerking
Om er zeker van te zijn dat deze functie naar behoren werkt, dient u ervoor te zorgen dat de datum 
en tijd correct zijn ingesteld op de camera (zie pagina 109).
Houd er bij het selecteren van de buffer- of overzetsnelheid rekening mee dat de werkelijke snelheid 
mogelijk trager ligt, afhankelijk van de netwerkomstandigheden, het aantal gebruikers van de 
camera's en het type objecten dat wordt bekeken.
Wanneer de camera geconfigureerd is om beelden in MPEG-4-formaat te bufferen, zal de 
framesnelheid afnemen bij het bekijken van MPEG-4-beelden op de pagina's voor één en meerdere 
camera's.