Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
2.3 Een trigger in- en uitschakelen
38
Gebruikershandleiding
Wanneer u een trigger voor het bufferen van beelden hebt ingesteld, kunt u de trigger deactiveren om deze 
tijdelijk uit te schakelen of activeren om deze weer in te schakelen. Wanneer een trigger uitgeschakeld is, zal 
deze geen beelden bufferen, overzetten of een waarschuwing zenden.
1.
Klik op het tabblad [Configuratie].
2.
Klik op [Trigger] aan de linkerkant van het scherm, onder [Buffer/Transfer].
3.
Klik op een triggernummer (1–5).
4.
Vink [Enable Image Buffer/Transfer] uit om de trigger uit te schakelen.
Om een uitgeschakelde trigger weer in te schakelen, vinkt u [Enable Image Buffer/Transfer] aan.
5.
Klik op [Save].
Alle beelden die gebufferd zijn in het interne geheugen voor de geselecteerde trigger worden 
verwijderd wanneer u klikt op [Save].
2.3  Een trigger in- en uitschakelen