Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
2.4 De camera configureren voor het overzetten van beelden
Gebruikershandleiding
39
Wanneer u de timer, sensor of bewegingsdetectietriggers van de camera configureert, kunt u kiezen om de 
vastgelegde beelden over te zetten via FTP (zie pagina 40), e-mail (zie pagina 42) of HTTP (zie pagina 45). 
Wanneer een beeld met succes is overgezet, wordt het verwijderd.
De sensor en sensorfuncties zijn alleen beschikbaar voor de BL-C160.
2.4  De camera configureren voor het overzetten van 
beelden