Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
Overige informatie
4
Gebruikershandleiding
Overige informatie
Over deze handleiding
Dit document is bedoeld voor zowel de BL-C140 als de BL-C160. Beschikbare functies en 
bedieningsmogelijkheden kunnen verschillen, afhankelijk van het model. U kunt het modelnummer van 
de camera controleren door het modelnummer gedrukt op de voorzijde van de camera te bekijken. 
Functies en bedieningen die alleen gelden voor de BL-C160, zijn in dit document aangegeven als "Enkel 
BL-C160".
De camera-afbeeldingen in dit document zijn van de BL-C160.
De suffixen ("A", "CE" en "E") zijn bij de volgende modelnummers weggelaten in dit document, tenzij 
deze echt vereist zijn.
BL-C140A, BL-C140CE, BL-C140E, BL-C160A, BL-C160CE, BL-C160E
Handelsmerken
Microsoft, Windows, Windows Vista, Hotmail, ActiveX, Internet Explorer en Windows Media zijn 
gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of 
andere landen.
Schermafbeeldingen gedupliceerd met toestemming van Microsoft Corporation.
Andere handelsmerken die in deze handleidingen worden vermeld, zijn het eigendom van hun 
respectieve eigenaars.
Deze software is deels gebaseerd op het werk van Independent JPEG Group.
Afkortingen
UPnP is de afkorting van "Universal Plug and Play".
De netwerkcamera wordt "de camera" genoemd in dit document.
De Setup CD-ROM wordt "de cd-rom" genoemd in dit document.