Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
2.4.1 Beelden overzetten via FTP
40
Gebruikershandleiding
Het volgende scherm wordt weergegeven als u ervoor kiest beelden over te zetten via FTP en u daarvoor 
een timer-, sensor- of bewegingsdetectietrigger instelt (zie pagina 30 of pagina 33). Volg de onderstaande 
procedure om de camera te configureren om beelden over te zetten naar een FTP-site. Vraag de nodige 
instellingen aan de beheerder van de FTP-server.
1.
Stel de volgende parameters naar wens in.
a.
Voer het IP-adres of de hostnaam
*1
 van de FTP-server in.
U kunt ook een IPv6-adres invoeren.
b.
Voer het poortnummer in dat door de server wordt gebruikt (poort 21 wordt normaal gebruikt voor FTP).
c.
Voer de inlognaam
*2
 (gebruikersnaam) in voor toegang tot de server (max. 63 tekens).
d.
Voer het wachtwoord
*2
 in voor toegang tot de server (max. 63 tekens).
e.
Selecteer de gewenste instelling voor [Login Timing].
[Every Time]: telkens wanneer de camera een beeld overzet naar de server logt deze in op de 
server.
[One Time]: de camera logt in op de server en blijft gedurende ongeveer 1 minuut ingelogd (tenzij 
een nieuwe overdracht start voor deze tijd verstreken is). Dit kan de overzettijd verminderen 
wanneer verschillende beelden op een korte tijd worden overgezet.
f.
Voer de gewenste naam
*1
 in voor de overgezette bestanden (max. 234 tekens). Overgezette 
bestanden worden onder deze naam opgeslagen.
U kunt bestaande mappen op de server specificeren door "\" in te voeren vóór de gewenste 
bestandsnaam. Voorbeeld: als u "CameraBeelden\Beeld" invoert, zal de camera beelden 
uploaden naar de map "CameraBeelden" en de bestanden opslaan onder de naam "Beeld".
2.4.1  Beelden overzetten via FTP