Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
2.4.1 Beelden overzetten via FTP
Gebruikershandleiding
41
g.
Selecteer de gewenste instelling voor [Overwrite setting].
[Overwrite File]: het bestand op de server wordt overschreven door het bestand dat wordt 
geüpload door de camera. Er wordt dus maar 1 bestand opgeslagen op de server.
[Save as New File with Time Stamp]: er wordt een tijdstempel toegevoegd aan het einde van de 
bestandsnaam, waardoor meerdere bestanden kunnen worden opgeslagen op de server. 
Voorbeeld: als u de bestandsnaam "Beeld" kiest, kan een geüpload bestand worden opgeslagen 
als "Beeld20061231173020500".
De notatiewijze van de tijdstempel is Jaar/Maand/Dag/24-urentijd/Seconde/Milliseconde.
Voor dit voorbeeld betekent dit dat het bestand werd opgeslagen op 31 december 2006, om 
17u30, 20 seconden en 500 milliseconden. Als u de camera configureert zodat de tijdinstelling 
aangepast wordt aan de zomertijd (zie pagina 109), wordt een "s" ingevoegd tussen de datum en 
het tijdstip van de tijdstempel.
h.
Selecteer de overzetmethode voor het uploaden van bestanden naar de server.
Normaal selecteert u [Passive Mode]. Als de bestanden niet correct worden geüpload, wijzigt u 
de instelling naar [Active Mode].
2.
Volg de onderstaande procedure gebaseerd op de instellingen die u hebt doorgevoerd bij het 
configureren van de trigger.
a.
Als u ervoor hebt gekozen om geen waarschuwing te verzenden wanneer de camera wordt 
geactiveerd door een trigger, klikt u op [Save] en daarna op [Go to Trigger page].
Alle beelden die gebufferd zijn in het interne geheugen voor de geselecteerde trigger worden 
verwijderd wanneer u klikt op [Save].
b.
Als u ervoor hebt gekozen om een waarschuwing te verzenden wanneer de camera wordt 
geactiveerd door een trigger, klikt u op [Volgende].
De overeenkomstige pagina met waarschuwingsinstellingen wordt weergegeven.
Zie pagina 48 voor waarschuwing via e-mail.
Zie pagina 51 voor waarschuwing via HTTP.
*1
[Spatie], [“], [’], [&], [<] en [>] kunnen niet worden gebruikt.
*2
[“] kan niet worden gebruikt.