Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
2.4.2 Beelden overzetten via e-mail
Gebruikershandleiding
43
e.
Voer het onderwerp
*2
 in dat zal worden weergegeven bij e-mailberichten die door de camera worden 
verzonden (max. 44 tekens).
De datum en de tijd (24-uursformaat) worden automatisch toegevoegd aan het onderwerp.
Voorbeeld: als u "Camera" invoert als onderwerp, kan een e-mail worden verzonden met het 
onderwerp "Camera:20061231173020500".
De notatiewijze van de tijdstempel is Jaar/Maand/Dag/24-urentijd/Seconde/Milliseconde.
Voor dit voorbeeld betekent dit dat het bestand werd opgeslagen op 31 december 2006, om 
17u30, 20 seconden en 500 milliseconden. Als u de camera configureert zodat de tijdinstelling 
aangepast wordt aan de zomertijd (zie pagina 109), wordt een "s" ingevoegd tussen de datum en 
het tijdstip van de tijdstempel.
Da datum en tijd worden ook gebruikt als naam voor het verzonden bestand (bv. 
20061231173020500.jpg).
f.
Voer de tekst
*2
 in die zal worden weergegeven als hoofdtekst van e-mailberichten die door de 
camera worden verzonden (max. 63 tekens).
U kunt geen regeleindes gebruiken.
2.
Bij [How to authenticate] selecteert u de verificatiemethode die bij uw internetprovider vereist is voor het 
verzenden van e-mailberichten. Voer indien nodig de gevraagde instellingen in.
[No authentication]: selecteer deze optie als de server voor uitgaande e-mail geen verificatie vereist 
voor het verzenden van e-mailberichten.
[POP before SMTP authentication]: selecteer deze optie als de server voor uitgaande e-mail POP 
before SMTP-verificatie vereist voor het verzenden van e-mailberichten. De volgende instellingen zijn 
ook vereist. Voer dezelfde instellingen in als voor het ontvangen van e-mail.
a.
Voer het IP-adres of de hostnaam
*1
 in van de POP3-server (server voor inkomende mail).
U kunt ook een IPv6-adres invoeren.