Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
2.4.3 Beelden overzetten via HTTP
Gebruikershandleiding
45
Het volgende scherm wordt weergegeven als u ervoor kiest beelden over te zetten via HTTP en u daarvoor 
een timer-, sensor- of bewegingsdetectietrigger instelt (zie pagina 30 of pagina 33). Volg de onderstaande 
procedure om de camera te configureren om beelden over te zetten naar een HTTP-site. Vraag de nodige 
instellingen aan de beheerder van de HTTP-server.
Opmerking
Als het netwerk van uw camera gebruik maakt van een proxyserver, moeten de benodigde 
proxyserverinstellingen worden doorgevoerd op de pagina [Network (IPv4)] om beelden te kunnen 
overzetten via HTTP (zie pagina 93).
1.
Stel de volgende parameters naar wens in.
a.
Voer de URL van de HTTP-server in (max. 255 tekens).
U kunt ook een IPv6-adres invoeren.
b.
Voer het poortnummer in dat door de server wordt gebruikt (poort 80 wordt normaal gebruikt voor 
HTTP).
c.
Voer de inlognaam
*1
 (gebruikersnaam) in voor toegang tot de server (max. 63 tekens).
d.
Voer het wachtwoord
*1
 in voor toegang tot de server (max. 63 tekens).
e.
Voer de gewenste naam
*1
 in voor de overgezette bestanden (max. 234 tekens). Overgezette 
bestanden worden onder deze naam opgeslagen.
U kunt bestaande mappen op de server specificeren door "\" in te voeren vóór de gewenste 
bestandsnaam. Voorbeeld: als u "CameraBeelden\Beeld" invoert, zal de camera beelden 
uploaden naar de map "CameraBeelden" en de bestanden opslaan onder de naam "Beeld".
f.
Selecteer de gewenste instelling voor [Overwrite setting].
[Overwrite File]: het bestand op de server wordt overschreven door het bestand dat wordt 
geüpload door de camera. Er wordt dus maar 1 bestand opgeslagen op de server.
2.4.3  Beelden overzetten via HTTP