Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
2.5 De camera configureren voor het verzenden van triggerwaarschuwingen.
Gebruikershandleiding
47
Wanneer u camera configureert om beelden te bufferen of over te zetten via de sensor of de 
bewegingsdetectiefunctie, kunt u kiezen om waarschuwingen te verzenden via e-mail (zie pagina 48) of 
HTTP (zie pagina 51) wanneer de camera wordt geactiveerd door een trigger.
Opmerking
Waarschuwingen kunnen niet worden verzonden wanneer u beelden buffert of overzet via de timer.
Het is ook mogelijk om een keer per dag een log met triggerwaarschuwingen te verzenden (zie 
pagina 63).
De sensor en sensorfuncties zijn alleen beschikbaar voor de BL-C160.
2.5  De camera configureren voor het verzenden van 
triggerwaarschuwingen.