Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
2.5.1 Triggerwaarschuwingen verzenden via e-mail
Gebruikershandleiding
49
d.
Voer het doeladres
*2
 in. U kunt tot 3 adressen invoeren.
e.
Voer het onderwerp
*2
 in dat zal worden weergegeven bij e-mailberichten die door de camera worden 
verzonden (max. 44 tekens).
De datum en de tijd (24-uursformaat) worden automatisch toegevoegd aan het onderwerp.
Voorbeeld: als u "CameraWaarschuwing" invoert als onderwerp, kan een e-mail worden 
verzonden met het onderwerp "CameraWaarschuwing:20061231173020500".
De notatiewijze van de tijdstempel is Jaar/Maand/Dag/24-urentijd/Seconde/Milliseconde.
Voor dit voorbeeld betekent dit dat de camera werd geactiveerd door een trigger op 31 december 
2006, om 17u30, 20 seconden en 500 milliseconden. Als u de camera configureert zodat de 
tijdinstelling aangepast wordt aan de zomertijd (zie pagina 109), wordt een "s" ingevoegd tussen 
de datum en het tijdstip van de tijdstempel.
f.
Voer de tekst
*2
 in die zal worden weergegeven als hoofdtekst van e-mailberichten die door de 
camera worden verzonden (max. 63 tekens).
U kunt geen regeleindes gebruiken.
2.
Bij [How to authenticate] selecteert u de verificatiemethode die bij uw internetprovider vereist is voor het 
verzenden van e-mailberichten. Voer indien nodig de gevraagde instellingen in.
[No authentication]: selecteer deze optie als de server voor uitgaande e-mail geen verificatie vereist 
voor het verzenden van e-mailberichten.
[POP before SMTP authentication]: selecteer deze optie als de server voor uitgaande e-mail POP 
before SMTP-verificatie vereist voor het verzenden van e-mailberichten. De volgende instellingen zijn 
ook vereist. Voer dezelfde instellingen in als voor het ontvangen van e-mail.
a.
Voer het IP-adres of de hostnaam
*1
 in van de POP3-server (server voor inkomende mail).
U kunt ook een IPv6-adres invoeren.