Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
2.5.2 Triggerwaarschuwingen verzenden via HTTP
Gebruikershandleiding
51
Als u [Send HTTP Notification] selecteert, wordt het volgende scherm weergegeven wanneer u de camera 
configureert om beelden te bufferen of over te zetten via de sensor of bewegingsdetectie (zie pagina 33). Volg de onderstaande procedure om triggerwaarschuwingen te verzenden via HTTP.
Opmerking
Als het netwerk van uw camera gebruik maakt van een proxyserver, moeten de benodigde 
proxyserverinstellingen worden doorgevoerd op de pagina [Network (IPv4)] om beelden te kunnen 
overzetten via HTTP (zie pagina 93).
1.
Stel de volgende parameters naar wens in.
a.
Voer de URL van de HTTP-server in (max. 255 tekens).
U kunt ook een IPv6-adres invoeren.
b.
Voer het poortnummer in dat door de server wordt gebruikt (poort 80 wordt normaal gebruikt voor 
HTTP).
c.
Voer de inlognaam
*1
 (gebruikersnaam) in voor toegang tot de server (max. 63 tekens).
d.
Voer het wachtwoord
*1
 in voor toegang tot de server (max. 63 tekens).
e.
Voer het pad
*1
 in naar het gewenste CGI-bestand op de server.
2.
Klik op [Save] en vervolgens op [Go to Trigger page].
Alle beelden die gebufferd zijn in het interne geheugen voor de geselecteerde trigger worden 
verwijderd wanneer u klikt op [Save].
*1
[“] kan niet worden gebruikt.
2.5.2  Triggerwaarschuwingen verzenden via HTTP