Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
2.6 Gebufferde beelden bekijken
52
Gebruikershandleiding
Als u de camera hebt geconfigureerd om beelden te bufferen (zie pagina 30 of pagina 33), kunt u deze 
beelden achteraf bekijken.
Opmerking
Als u de camera hebt geconfigureerd om beelden over te zetten via FTP, e-mail of HTTP, worden de 
beelden verwijderd wanneer deze met succes werden overgezet. Deze beelden kunt u bijgevolg niet 
bekijken via de onderstaande procedure.
Wanneer u MPEG-4-beelden buffert, kunnen deze bewegende beelden niet worden bekeken 
vooraleer het bufferen voltooid is. Het bufferen wordt in de volgende situaties beëindigd:
Wanneer de camera beelden gebufferd heeft na een sensor- of bewegingsdetectie gedurende de 
tijd ingesteld bij [Image Buffer Frequency].
Wanneer het geheugen vol is (maximaal 1 minuut bij het bufferen van beelden naar het interne 
geheugen).
De sensor en sensorfuncties zijn alleen beschikbaar voor de BL-C160.
1.
Klik op het tabblad [Buffered Image].
Het oudste gebufferde beeld voor triggers 1–5 wordt weergegeven.
Als een beeld in MPEG-4-formaat werd gebufferd, wordt een zwart scherm weergegeven.
Als een trigger uitgeschakeld is of als de trigger nog geen beelden heeft gebufferd, wordt een grijs 
scherm weergegeven.
De datum en tijd, status en tekst worden mogelijk op gebufferde beelden weergegeven afhankelijk 
van de [Overlay Setting] (zie pagina 123). Zie pagina 9 voor een voorbeeld van informatie op het 
camerabeeld.
2.
Klik op de titel van de trigger die overeenstemt met de gebufferde beelden die u wilt bekijken.
2.6  Gebufferde beelden bekijken
1. Timer
2. Sensor
3. Motion Detection
4. Timer
5. Timer