Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
2.6 Gebufferde beelden bekijken
54
Gebruikershandleiding
Beelden downloaden
Selecteer het aantal beelden dat u wilt downloaden, klik op [Download] en specificeer een locatie op uw pc 
om de beelden op te slaan. Het geselecteerde aantal beelden wordt gedownload, te beginnen met het huidig 
weergegeven beeld. U kunt alle beelden, te beginnen met het huidige beeld tot en met het laatste beeld, 
opslaan door [remaining] te selecteren. De beelden worden opgeslagen in PNC-formaat. U kunt ze 
eenvoudig bekijken met de Network Camera SD Viewer, die u kunt downloaden van de website "Network 
Camera" van Panasonic (http://panasonic.co.jp/pcc/products/en/netwkcam/support/info.html).
U kunt ook een stilstaande beeld downloaden door met de rechter muisknop te klikken op het beeld en 
[Afbeelding opslaan als...] te selecteren.
Opmerking
Het aantal simultane kijksessies is beperkt. Wanneer het maximale aantal gebruikers overschreden is 
(zie de tabellen op pagina 28), krijgen bijkomende gebruikers een grijs scherm te zien.
Gebufferde MPEG-4-beelden bekijken en downloaden
A.
De start- en einddatum en -tijd waarop het beeld werd gebufferd
B.
Camerabeeld
C.
Bedieningselementen voor Windows Media® Player (raadpleeg het helpbestand van Windows Media 
Player voor meer informatie)
D.
Bedieningselementen voor het afspelen (zie uitleg hieronder)
E.
Downloadknop
A
B
C
D
E