Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
2.6 Gebufferde beelden bekijken
Gebruikershandleiding
55
Bewegende beelden afspelen
[Play]: alle gebufferde MPEG-4-bestanden worden in volgorde afgespeeld, te beginnen met het huidige 
bestand
[First] of [Last]: het eerste of laatste bestand wordt afgespeeld
[<10], [<1]: "terugspoelen" met het overeenkomstige aantal bestanden
[10>], [1>]: "vooruitspoelen" met het overeenkomstige aantal bestanden
Opmerking
Een videobestand kan niet worden afgespeeld wanneer het nog wordt opgenomen.
De datum, de tijd en het nummer van het bestand worden tijdens het afspelen niet weergegeven.
Als u klikt op [Play] om alle MPEG-4-bestanden af te spelen, is het mogelijk dat het afspelen in het 
midden van een bestand stopt wanneer u Windows Vista gebruikt. Klik in dit geval op de afspeelknop 
in Windows Media Player om het afspelen verder te zetten.
De scherminhoud verschilt naargelang het modelnummer.
Bewegende beelden downloaden
Klik op [Download] en specificeer een locatie op uw pc om het bestand op te slaan. Het huidige videobestand 
wordt op uw pc opgeslagen in het ASF-formaat (Advanced Streaming Format), een bestandsformaat dat 
wordt gebruikt door Windows Media. U kunt de videobestanden later bekijken met Windows Media Player.
Opmerking
De maximale lengte van bewegende beelden die kunnen worden gebufferd in het interne geheugen 
van de camera, evenals het totale aantal bewegende beelden dat kan worden gebufferd in het interne 
geheugen van de camera, varieert afhankelijk van de beeldresolutie, de instellingen voor 
framesnelheid en bitsnelheid van de MPEG-4-bestanden en de inhoud van de gebufferde 
bewegende beelden.
Raadpleeg de ondersteuningswebsite "Network Camera" van Panasonic (http://panasonic.co.jp/pcc/
products/en/netwkcam/support/info.html) voor meer informatie over het downloaden of bekijken van 
gebufferde MPEG-4-beelden.