Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
2.8 Meer uitleg over het beheren van gebufferde beelden door de camera
58
Gebruikershandleiding
Het interne geheugen van de camera wordt verdeeld onder het aantal triggers die geconfigureerd zijn. 
Voorbeeld: als er 5 triggers ingesteld zijn, is er voor elke trigger 1/5 van het interne geheugen van de camera 
beschikbaar; als er 3 triggers ingesteld zijn, is er voor elke trigger 1/3 van het interne geheugen van de 
camera beschikbaar enz. Zie pagina 162 voor informatie over de capaciteit van het interne geheugen van de 
camera.
Het volgende voorbeeld geldt voor het bufferen van JPEG-beelden met een resolutie van 320
× 240 en een 
standaardkwaliteit:
Wanneer u de instellingen voor een trigger wijzigt, worden alle gebufferde beelden in het interne geheugen 
voor de geselecteerde trigger verwijderd. Bovendien is het mogelijk dat gebufferde beelden van andere 
triggers ook worden verwijderd. Wanneer u een trigger geconfigureerd voor het bufferen of overzetten van 
beelden, is het belangrijk te weten hoe de camera gebufferde beelden beheert.
Alle beelden van de geselecteerde trigger worden verwijderd wanneer:
u de instellingen voor een trigger wijzigt (frequentie voor het bufferen van beelden, overzetmethode, 
overzetinstellingen enz.).
u klikt op [Delete Buffered Images] op de triggerpagina.
Alle beelden van alle triggers worden verwijderd wanneer:
u een trigger in- of uitschakelt (zie pagina 38).
u een nieuwe trigger configureert (zie pagina 30 of pagina 33).
u de camera herstart (zie pagina 136).
u de firmware van de camera updatet (zie pagina 137 epagina 158).
u de standaardinstellingen van de camera herstelt (zie pagina 140).
u de instelling voor datum en tijd wijzigt (zie pagina 109).
[No Transfer, Memory Overwrite] selecteren voor het bufferen van JPEG-beelden via sensor- 
of bewegingsdetectietriggers
Als u de camera wilt configureren om pre-trigger- en post-trigger-beelden te bufferen, is het aan te raden de 
volgende instellingen te raadplegen bij het selecteren van [No Transfer, Memory Overwrite] voor het bufferen 
van JPEG-beelden via sensor- of bewegingsdetectietriggers.
Bij het bufferen van JPEG-beelden met een resolutie van 320
× 240 en een standaardkwaliteit:
2.8  Meer uitleg over het beheren van gebufferde 
beelden door de camera
Aantal triggers
1
2
3
4
5
Maximaal aantal JPEG-beelden dat kan worden 
gebufferd per trigger (ongeveer)
250
125
80
60
50
Aantal triggers
1
2
3
4
5
Maximaal aantal JPEG-beelden dat kan worden 
gebufferd per trigger (ongeveer)
 ("A")
250
125
80
60
50
Aanbevolen maximale aantal pre-trigger-beelden 
("B")
80
40
20
20
10
Aanbevolen maximale aantal post-trigger-beelden 
(wanneer u het aantal pre-trigger-beelden hebt 
ingesteld zoals hierboven aangeraden)
 
("C")
90
40
40
20
30
Aantal gebufferde beelden (bij benadering) bij het 
gebruik van de bovenstaande instellingen
 
("D")
170
85
60
40
40