Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
2.8 Meer uitleg over het beheren van gebufferde beelden door de camera
Gebruikershandleiding
59
Opmerking
Als algemene richtlijn kunt u stellen dat het aangeraden maximale aantal pre-trigger-beelden 
ongeveer 1/3 bedraagt van het maximale aantal beelden dat kan worden gebufferd door de trigger.
(
"B"
 is kleiner dan of gelijk aan 
"A"
×1/3, zoals hierboven weergegeven).
Als algemene richtlijn kunt u stellen dat het aantal post-trigger-beelden het totale aantal beelden dat 
kan worden gebufferd door de trigger min 2 keer het aantal pre-trigger-beelden niet mag 
overschrijden.
(
"C"
 is kleiner dan of gelijk aan 
"A"
-(2
×
"B"
), zoals hierboven weergegeven).
Merk op dat bij het gebruik van de bovenstaande instellingen, het werkelijke aantal gebufferde 
beelden (
"D"
) lager ligt dan het maximale aantal beelden dat kan worden gebufferd door de trigger 
(
"A"
).
Als de waarde voor de post-trigger-beelden te hoog is, is het mogelijk dat pre-trigger-beelden worden 
overschreven.
Als de waarde voor de pre-trigger-beelden te hoog is, is het mogelijk dat de beelden niet zoals 
verwacht worden gebufferd.