Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
2.10 De gevoeligheid van de bewegingsdetectie aanpassen
Gebruikershandleiding
61
Als u de bewegingsdetectiefunctie gebruikt voor het bufferen of overzetten van camerabeelden, is het aan te 
raden de bewegingsdetectiegevoeligheid aan te passen voor de optimale resultaten.
1.
Klik op het tabblad [Configuratie].
2.
Klik op [Motion Detection] aan de linkerkant van het scherm, onder [Buffer/Transfer].
3.
Controleer in het onderdeel [Preview] in welke mate de huidige instellingen bewegingen detecteren.
Eventuele wijzigingen die u op deze pagina doorvoert, worden niet weergegeven in het onderdeel 
[Preview] tot u op [Save] klikt.
4.
Pas indien nodig de detectiedrempel aan door te klikken op het geschikte blokje.
5.
Pas indien nodig de bewegingsgevoeligheid aan door te klikken op het geschikte blokje.
6.
Klik op [Save] en vervolgens op [Go to Motion Detection page].
7.
Controleer in het onderdeel [Preview] in welke mate de nieuwe instellingen bewegingen detecteren, en 
herhaal indien nodig vanaf stap 4.
Meer uitleg over [Threshold] en [Sensitivity]
De bewegingsdetectiedrempel en -gevoeligheid kunnen worden aangepast. Als u de interactie tussen de 
drempel en de gevoeligheid begrijpt, zult u in staat zijn de bewegingsdetectiefunctie aan te passen aan uw 
persoonlijke behoeftes.
[Threshold]: hiermee bepaalt u op welk punt de bewegingsdetectiefunctie wordt geactiveerd. Een lagere 
drempel houdt in dat er minder bewegingen nodig zijn om de bewegingsdetectiefunctie te activeren. Een 
hogere drempel houdt in dat er meer bewegingen nodig zijn om de bewegingsdetectiefunctie te activeren. De 
drempel wordt in het onderdeel [Preview] in het lichtgroen aangeduid.
[Sensitivity]: hiermee bepaalt u hoe gemakkelijk de camera bewegingen registreert. Een lagere 
gevoeligheid houdt in dat de camera minder snel bewegingen registreert. Een hogere gevoeligheid houdt in 
dat de camera sneller bewegingen registreert. De beweging wordt in het onderdeel [Preview] in het 
donkergroen weergegeven wanneer deze de detectiedrempel niet heeft overschreden, en in het donkerrood 
wanneer dit wel het geval is.
[Preview]: in dit onderdeel kunt u zien in welke mate de huidige instellingen (van kracht na op [Save] te 
hebben geklikt) bewegingen registreren.
De volgende voorbeelden tonen aan hoe [Threshold] en [Sensitivity] weergegeven worden in het onderdeel 
[Preview].
Voorbeeld 1
2.10  De gevoeligheid van de bewegingsdetectie 
aanpassen
Parameter
Scherm
Betekenis
[Threshold]
Lage drempel (A)
[Sensitivity]
Gematigde gevoeligheid 
(B)
[Preview]
Lage drempel (A), geen 
bewegingen 
geregistreerd
A
B
A