Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
2.10 De gevoeligheid van de bewegingsdetectie aanpassen
62
Gebruikershandleiding
Voorbeeld 2
Opmerking
Bewegingen worden geregistreerd door wijzigingen in de contouren van objecten en wijzigingen van 
de helderheid. In sommige gevallen is het echter mogelijk dat de camera snelle veranderingen in de 
helderheid ten gevolge van kunstlicht (bv. fluorescentielampen) registreert als een beweging.
De bewegingsdetectiefunctie van de camera registreert bewegingen op een andere manier dan de 
software Network Camera Recorder (apart verkrijgbaar).
Bewegingen worden mogelijk niet zoals gewenst gedetecteerd als het kleur van het onderwerp 
gelijkaardig is aan het kleur van de achtergrond.
De bewegingsdetectie kan variëren naargelang het object, de beeldresolutie en de beeldkwaliteit. 
Raadpleeg het onderdeel [Preview] om te controleren in welke mate de huidige instellingen 
bewegingen detecteren.
[Preview]
Lage drempel (A), 
weinig bewegingen (C), 
bewegingsdetectie 
wordt niet geactiveerd
[Preview]
Lage drempel (A), 
gematigde bewegingen 
(D), bewegingsdetectie 
wordt geactiveerd
Parameter
Scherm
Betekenis
[Threshold]
Hoge drempel (A)
[Sensitivity]
Gematigde gevoeligheid 
(B)
[Preview]
Hoge drempel (A), geen 
bewegingen 
geregistreerd
[Preview]
Hoge drempel (A), 
gematigde bewegingen 
(C), bewegingsdetectie 
wordt niet geactiveerd
[Preview]
Hoge drempel (A), veel 
bewegingen (D), 
bewegingsdetectie 
wordt geactiveerd
C
A
D
A
A
B
A
A
C
A
D