Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
2.11 Alarmlogs verzenden
Gebruikershandleiding
63
U kunt de camera configureren zodat deze dagelijks via e-mail een log verzendt met de status van de 
sensor- en bewegingsdetectietriggers. Op die manier wordt u dagelijks via e-mail op de hoogte gesteld van 
eventuele gebeurtenissen waardoor de camera werd geactiveerd. Raadpleeg uw internetprovider of 
netwerkbeheerder voor de juiste instellingen.
1.
Klik op het tabblad [Configuratie].
2.
Klik op [Alarm Log] aan de linkerkant van het scherm, onder [Buffer/Transfer].
3.
Stel de volgende parameters naar wens in.
a.
Bij [A setup of operation] selecteert u de gewenste instelling.
[Never send alarm logs]: er worden geen alarmlogs verzonden.
[Always send alarm logs]: er worden alarmlogs verzonden, zelfs als de camera niet werd 
geactiveerd door een trigger.
2.11  Alarmlogs verzenden