Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
3.1 De camera oproepen via uw mobiele telefoon
Gebruikershandleiding
67
1.
Voer http:// in gevolgd door het IP-adres van de camera en /mobiel en roep het beeld van de 
camera op.
Voorbeeld: http://***.***.***.***/mobiel
Als het poortnummer van de camera niet 80 is, voert u ":" en het poortnummer in na het IP-adres.
Voorbeeld: http://***.***.***.***:50001/mobiel
Als u geregistreerd bent bij een DNS-service zoals Viewnetcam.com (zie pagina 80), voert u de URL 
in in plaats van het IP-adres.
Voorbeeld: http://***.viewnetcam.com
Als de camera geconfigureerd is om HTTPS te gebruiken (zie pagina 94), voert u https:// in 
gevolgd door het IP-adres of de hostnaam en het poortnummer van de camera. Bepaalde mobiele 
telefoons ondersteunen echter geen HTTPS-verbindingen.
Voorbeeld: https://***.***.***.***:80/mobiel
Voorbeeld: https://***.viewnetcam.com:80/mobiel
2.
Als een verificatievenster wordt weergegeven, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
Er wordt een stilstaand camerabeeld weergegeven.
Als het camerabeeld niet correct wordt weergegeven, probeert u de camera op te roepen door in 
plaats van /mobiel een van de volgende mogelijkheden in te voeren.
/mobielh (voor HTML)
/mobielx (voor XHTML)
Opmerking
Als de camera geconfigureerd is om toegang te verlenen aan gastgebruikers (anonieme gebruikers; 
zie pagina 120), kunnen gebruikers de camerabeelden oproepen via een mobiele telefoon of pc 
zonder een gebruikersnaam of wachtwoord in te voeren.
3.1  De camera oproepen via uw mobiele telefoon