Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
3.3 Alarmlogs bekijken op een mobiele telefoon
Gebruikershandleiding
69
Wanneer u de camera oproept via een mobiele telefoon, selecteert u [Alarm Log] om een rapport te bekijken 
van de laatste 50 triggergebeurtenissen (via sensor en bewegingsdetectie). Aan de hand van deze logs kunt 
u de datum, het tijdstip en het type (sensor of bewegingsdetectie) controleren van de laatste 50 keer dat de 
camera werd geactiveerd door een trigger.
De sensor en sensorfuncties zijn alleen beschikbaar voor de BL-C160.
Opmerking
U moet ingelogd zijn op de camera als beheerder om deze functie te kunnen gebruiken.
1.
Roep de camera op met uw mobiele telefoon (zie pagina pagina 67).
2.
Selecteer [Alarm Log].
3.
Controleer de alarmlogs indien nodig.
4.
Selecteer [Control Page] wanneer u klaar bent en wilt terugkeren naar het vorige scherm.
3.3  Alarmlogs bekijken op een mobiele telefoon
A.
Terugkeren naar het vorige scherm.
B.
Hier wordt het aantal nieuwe alarmlogs weergegeven.
C.
Hier worden de datum en het tijdstip van elke log, evenals het 
type trigger weergegeven.
De datum wordt weergegeven in het formaat MM/DD.
De tijd wordt weergegeven in 24-uursformaat.
[MD] wijst op een bewegingsdetectie.
[S] wijst op een sensordetectie.
A
C
B