Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
3.4 In- en uitschakelen van bufferen van beelden via de mobiele telefoon
70
Gebruikershandleiding
Wanneer u de camera oproept via uw mobiele telefoon, selecteert u [Buffer/Transfer] om de 
configuratiepagina voor het bufferen en overzetten van beelden weer te geven op uw mobiele telefoon.
Opmerking
U moet ingelogd zijn op de camera als beheerder om deze functie te kunnen gebruiken.
1.
Roep de camera op met uw mobiele telefoon (zie pagina pagina 67).
2.
Selecteer [Buffer/Transfer].
3.
Selecteer het nummer van de trigger die u wilt in- of uitschakelen.
4.
Selecteer [Save] om de geselecteerde trigger in- of uit te schakelen.
Alle gebufferde beelden in het interne geheugen worden verwijderd wanneer u klikt op [Save].
5.
Selecteer [Control Page] wanneer u klaar bent en wilt terugkeren naar het vorige scherm.
3.4  In- en uitschakelen van bufferen van beelden via 
de mobiele telefoon