Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
Gebruikershandleiding
71
4  De camera configureren voor toegang via het 
internet
U kunt de camera configureren zodat deze kan worden opgeroepen via het internet. Zo kunt u om het even 
waar u bent camerabeelden bekijken en instellingen veranderen—zelfs via uw mobiele telefoon. Dit 
onderdeel geeft u meer uitleg over de concepten en procedures voor het configureren van uw camera (en 
andere netwerkapparaten) zodat u beelden van de camera kunt bekijken via het internet.
Vooraleer u de camera kunt configureren voor toegang via het internet, is het noodzakelijk te weten hoe IP-
adressen en internetverbindingen werken.
Opmerking
Raadpleeg pagina 150 om de camera te configureren voor toegang via het internet met IPv6.
Meer uitleg over lokale adressen
Elk apparaat dat is aangesloten op uw computernetwerk (pc's, router, netwerkprinters, netwerkcamera's 
enz.) heeft een eigen IP-adres. Dit adres ziet er wellicht als volgt uit: 192.168.0.100. Elk IP-adres binnen uw 
netwerk moet uniek zijn, zoals hieronder wordt weergegeven.
In dit voorbeeld moet u 192.168.0.253 of 192.168.0.252 invoeren in de adresbalk van uw webbrowser om de 
camera's op te roepen via de pc.
Hoewel elk IP-adres binnen uw netwerk uniek moet zijn, zijn deze alleen uniek binnen uw netwerk. Het is met 
andere woorden mogelijk dat uw camera's en de camera's van uw buurman dezelfde IP-adressen hebben. In 
het onderstaande voorbeeld zijn de adressen van uw apparaten (links) en de adressen van de apparaten van 
de buurman (rechts) gelijk. Dit is echter geen probleem omdat de camera's niet aangesloten zijn op hetzelfde 
netwerk.
A
Internet
B
Modem
C
Router
192.168.0.2
192.168.0.252
192.168.0.253
192.168.0.1
A
B
C
C
B
192.168.0.2
192.168.0.252
192.168.0.253
192.168.0.2
192.168.0.252
192.168.0.253
192.168.0.1
192.168.0.1
A
B
C