Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
72
Gebruikershandleiding
IP-adressen die verschillende apparaten van elkaar onderscheiden op hetzelfde LAN (local area network; 
persoonlijk netwerk) worden lokale IP-adressen genoemd. De IP-adressen in de bovenstaande voorbeelden 
zijn lokale IP-adressen.
Hoe is het dan mogelijk dat u uw camera kunt oproepen wanneer u niet thuis bent en er andere mensen 
hetzelfde IP-adres als van uw camera gebruiken?
Meer uitleg over globale adressen
Dit is mogelijk door de camera op te roepen aan de hand van het unieke IP-adres dat door uw 
internetprovider (ISP) aan u werd toegewezen. Dit adres wordt een globaal adres of een WAN-adres (wide 
area network) genoemd. In het onderstaande voorbeeld is uw globale IP-adres aaa.aaa.aaa.aaa en het 
globale IP-adres van uw buurman zzz.zzz.zzz.zzz.
Merk op dat een echt IP-adres is opgebouwd uit cijfers, niet uit letters. 
Wanneer u niet thuis bent, kunt u uw router oproepen door aaa.aaa.aaa.aaa in te voeren. Nu doet zich echter 
een ander probleem voor—u wilt geen toegang tot uw router, maar wel tot de camera's die verbonden zijn 
met uw router.
Meer uitleg over poortnummers
Binnen een netwerk worden gegevens uitgewisseld tussen verschillende apparaten via verschillende 
poorten, afhankelijk van het type gegevens dat wordt verzonden. Een poort is geen fysiek object; het is een 
stuk informatie in de gegevens dat ervoor zorgt dat de gegevens naar het juiste apparaat worden verzonden. 
In het onderstaande voorbeeld worden de poortnummers 50000 en 50001 toegewezen aan uw camera's.
Door unieke poortnummers toe te wijzen aan uw camera's, kunt u de camera's oproepen wanneer u niet 
thuis bent door aaa.aaa.aaa.aaa:50000 of aaa.aaa.aaa.aaa:50001 in te voeren in de webbrowser van een 
pc. Wanneer uw router informatie ontvangt via het globale IP-adres, wordt deze informatie doorgegeven aan 
een van uw camera's, afhankelijk van het poortnummer dat u hebt ingevoerd na het globale IP-adres.
Hoe weet u router aan welke camera deze informatie moet worden doorgegeven?
C
B
192.168.0.2
192.168.0.252
192.168.0.253
192.168.0.2
192.168.0.252
192.168.0.253
192.168.0.1
zzz.zzz.zzz.zzz
192.168.0.1
aaa.aaa.aaa.aaa
A
B
C
192.168.0.2
192.168.0.252
Poort 50001
192.168.0.253
Poort 50000
192.168.0.1
A
B
C aaa.aaa.aaa.aaa