Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
4.1 Port forwarding configureren
Gebruikershandleiding
75
Om uw camera op te roepen via het internet, dient u uw router te configureren voor port forwarding. Als uw 
router UPnP™ (Universal Plug and Play) ondersteunt, kunnen de camera en de router met elkaar 
communiceren en port forwarding automatisch instellen. Dit kunt u uitvoeren tijdens de initiële configuratie 
(zoals uitgelegd in de Configuratiegids) of via een van de onderstaande procedures.
Er zijn twee methodes die u kunt gebruiken om port forwarding via UPnP™ te configureren.
Via het tabblad [Internet] (aanbevolen)
Wanneer u deze methode gebruikt, is het mogelijk dat het huidige poortnummer van de camera wordt 
gewijzigd. De camera krijgt een poortnummer toegewezen dat door geen enkel ander apparaat in het 
netwerk wordt gebruikt. Als poort 80 niet beschikbaar is, wordt het eerste poortnummer dat beschikbaar 
is tussen 50000 en 50050 toegewezen aan de camera.
Zie pagina 76 als u deze methode wilt gebruiken.
Via de pagina [UPnP]
Wanneer u deze methode gebruikt, zal het poortnummer van de camera niet gewijzigd worden.
Zie pagina 77 als u deze methode wilt gebruiken.
Opmerking
Als uw router UPnP™ niet ondersteunt, moet u de functie port forwarding van de router handmatig 
configureren. Zie pagina 77.
Als de UPnP™-functie van uw router uitgeschakeld is (bij de meeste routers is UPnP™ standaard 
uitgeschakeld), dient u deze functie in te schakelen om port forwarding automatisch te kunnen 
configureren. Meer informatie hierover vindt u in de gebruikershandleiding van uw router en de 
website "Network Camera" van Panasonic (http://panasonic.co.jp/pcc/products/en/netwkcam/
support/info.html).
Schakel de maximale inactieve tijd uit van de router als u werkt met een PPPoE- of PPTP-verbinding 
met uw internetprovider. Meer informatie hierover vindt u in de gebruikershandleiding van uw router.
De UPnP™-functies zijn beschikbaar wanneer u de camera gebruikt in IPv4. De camera ondersteunt 
UPnP™ voor IPv6-verbindingen niet.
4.1  Port forwarding configureren