Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
4.1 Port forwarding configureren
78
Gebruikershandleiding
3.
Klik op [Static] onder [Connection Mode].
4.
Schrijf het IP-adres en het poortnummer die hier worden weergegeven ergens neer. U zult deze 
instellingen nodig hebben bij het configureren van de router voor port forwarding.
5.
Klik op [Save].
6.
Klik op [Restart].
7.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw router voor het configureren van de functie port forwarding 
van de router.
Wanneer u port forwarding configureert, slaat u het IP-adres en het poortnummer van de camera die 
u hierboven hebt neergeschreven op.
8.
Registreer de camera bij een Dynamic DNS-service, zoals Viewnetcam.com (zie pagina 80).