Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
4.2.1 De camera configureren voor het gebruik van Viewnetcam.com
82
Gebruikershandleiding
5.
Klik op [Go to Viewnetcam.com page].
6.
Klik op [Your Account Link].
7.
De website Viewnetcam.com wordt weergegeven. Volg de instructies op het scherm om u te registreren 
bij Viewnetcam.com.
Als de website Viewnetcam.com niet wordt weergegeven, controleert u of uw pc toegang heeft tot het 
internet en klikt u vervolgens op de vernieuwingsknop van uw webbrowser.
Wanneer de registratie voltooid is, kunt u de camera oproepen via de URL die u hebt geselecteerd 
tijdens de registratie bij Viewnetcam.com. Merk op dat u de camera alleen via deze URL kunt 
oproepen op een pc die niet aangesloten is op hetzelfde netwerk (LAN) als de camera.
Opmerking
Als u reeds geregistreerd bent bij Viewnetcam.com, wordt uw persoonlijke URL weergegeven. Dit is 
het adres dat u kunt gebruiken om de camera op te roepen via het internet. U kunt ook de URL 
weergegeven naast [Your Account Link] openen om uw registratie-informatie bij Viewnetcam.com te 
bekijken.
Als [Your Account Link] niet wordt weergegeven, controleert u of u geregistreerd bent bij 
Viewnetcam.com en dat uw pc toegang heeft tot het internet, en klikt u vervolgens op de 
vernieuwingsknop van uw webbrowser.
Normaal wordt [Global IP Address Notification Method] ingesteld op [Normal]. Als u de camera niet 
kunt oproepen via de geregistreerde URL nadat 30 minuten verstreken zijn sinds uw registratie bij 
Viewnetcam.com, selecteert u [Geavanceerd]. In dit geval moet UPnP worden ingeschakeld voor de 
camera en de router.
Uw registratie bij Viewnetcam.com controleren
U kunt nagaan of uw camera met succes werd geregistreerd bij Viewnetcam.com.
1.
Klik op het tabblad [Maintenance].
2.
Klik op [Status] aan de linkerkant van het scherm, onder [Maintenance].
3.
Bij [Viewnetcam.com] controleert u of [Enabled (2)] wordt weergegeven.
Opmerking
Als de status wordt weergegeven als [Expired], controleert u of u geregistreerd bent bij 
Viewnetcam.com of herstart u de camera en roept u deze pagina opnieuw op.