Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
4.3 Internettoegang bevestigen
86
Gebruikershandleiding
Nadat u de camera hebt geconfigureerd voor het gebruik van een Dynamic DNS-service en de router hebt 
geconfigureerd voor port forwarding, controleert u of u de camera kunt raadplegen via het internet.
Bij de meeste routers is het niet mogelijk om een camera via het internet op te roepen op een pc die 
aangesloten is op hetzelfde LAN als de camera. Om na te gaan of de camera kan worden gebruikt via het 
internet, probeert u de camera op te roepen op een pc die is aangesloten op een ander netwerk of via uw 
mobiele telefoon (zie pagina 67).
4.3  Internettoegang bevestigen