Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
5.1 Netwerkinstellingen
Gebruikershandleiding
87
5  De camera-instellingen wijzigen
De netwerkinstellingen van de camera worden doorgevoerd bij het configureren van de camera aan de hand 
van de instructies in de Configuratiegids. U kunt deze instellingen indien nodig later wijzigen via de 
procedures beschreven in dit onderdeel.
Opmerking
U moet ingelogd zijn op de camera als beheerder om deze instellingen te wijzigen.
Nadat u de netwerkinstellingen hebt gewijzigd en op [Save] hebt geklikt, moet de camera worden 
herstart. Alle gebufferde beelden in het interne geheugen worden verwijderd als de camera wordt 
herstart.
Raadpleeg uw internetprovider of netwerkbeheerder voor de juiste netwerkinstellingen.
Als u na het wijzigen van bepaalde netwerkinstellingen geen toegang hebt tot de camera, kunt u het 
configuratieprogramma gebruiken om het IP-adres van de camera te controleren (zie pagina 157) of 
de camera opnieuw configureren zoals uitgelegd in de Configuratiegids.
Als uw netwerk gebruik maakt van het IPv6-protocol, raadpleegt u pagina 143.
5.1  Netwerkinstellingen