Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
5.1.1 Netwerkinstellingen (IPv4)
88
Gebruikershandleiding
1.
Klik op het tabblad [Configuratie].
2.
Klik op [Network (IPv4)] aan de linkerkant van het scherm, onder [Basic].
3.
Selecteer de gewenste verbindingsmodus en configureer de juiste instellingen zoals in dit onderdeel 
wordt beschreven.
[Automatic Setup]: met deze instelling kan de camera automatisch de geschikte netwerkinstellingen 
ophalen bij uw breedbandrouter of uw internetprovider (ISP). De camera zoekt eveneens naar een 
vrij IP-adres op uw netwerk.
[Static]: hiermee kunt u alle netwerkinstellingen handmatig configureren.
[DHCP]: hiermee kunt u (indien nodig) uw netwerkinstellingen specificeren, waarna de camera 
automatisch een IP-adres verkrijgt via de DHCP-functie van uw breedbandrouter of internetprovider.
[Automatic Setup]
1.
Stel de volgende parameters naar wens in.
a.
Selecteer bij [Max. Bandwidth Usage] de maximale bandbreedte die u de camera wilt laten 
gebruiken.
b.
Selecteer bij [Connection Type] het juiste type verbinding.
Normaal kunt u die instelling op [Auto Negotiation] laten staan.
2.
Klik op [Save].
3.
Klik op [Restart] als de melding [New settings are saved.] wordt weergegeven.
Opmerking
Als het IP-adres van de camera werd gewijzigd als gevolg van het wijzigen van de 
netwerkinstellingen, gebruikt u het configuratieprogramma op de cd-rom om het nieuwe IP-adres van 
de camera te zoeken (zie pagina 157).
U kunt de huidige netwerkinstellingen controleren op de pagina [Status] (zie pagina 133).
5.1.1  Netwerkinstellingen (IPv4)