Canon Powershot S60 User Guide (nl)

Download
192
Bij dit produkt zijn batterijen
geleverd. Wanneer deze leeg
zijn, moet u ze niet weggoolen
maar inleveren als KCA
4
Verwijder de batterij uit de houder, zoals in
de afbeelding wordt aangegeven.
5
Plaats de nieuwe datumbatterij in de
houder, met de pluspool (+) naar boven.
6
Plaats de batterij terug op zijn plek en sluit
het klepje van de 
 uitgang.
7
Stel de datum en de tijd in zodra het menu
Stel Datum & Tijd in op het LCD-scherm
verschijnt (pagina 26).
Als u de camera voor de eerste keer aanzet wordt
eveneens het menu Stel Datum & Tijd in op het LCD-
scherm getoond. Dit is heel normaal en betekent niet dat
de batterij op is.
Als u de camera wilt wegdoen, verwijdert u
eerst de datumbatterij, zodat die op de
gebruikelijke manier kan worden gerecycled.
Pluspool (+)