Sony Mavica MVC-FD90 User Guide (nl)

Download
2-
NL
masterpage:Left
filename[D:\Mavica85\Others\3060831421\3060831421MVCFD85CEE\03NL-MVC-
FD85CEE\02war.fm]
 model name1[MVC-FD85/FD90]
 [3-060-831-42(1)]
Om het gevaar van brand 
of elektrische schokken 
te voorkomen, mag het apparaat 
niet worden blootgesteld aan 
regen of vocht.
Om elektrische schokken 
te voorkomen, mag de behuizing 
niet worden geopend. 
Laat reparaties uitsluitend door 
vakkundig personeel uitvoeren.
Bij dit product zijn batterijen geleverd. 
Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet 
weggooien maar inleveren als KCA.
Gebruiksaanwijzing
Lees de handleiding aandachtig door 
voordat u het apparaat in gebruik neemt. 
Bewaar de handleiding zodat u deze ook 
later kunt raadplegen.
Deze gebruiksaanwijzing heeft betrekking 
op twee modellen: de MVC-FD85 
en de MVC-FD90.
In de afbeeldingen wordt het model 
MVC-FD90 gebruikt.
Als echter het andere model wordt bedoeld, 
wordt dit in de afbeeldingen aangegeven. 
Elk verschil in bedieningsvoorschriften 
wordt duidelijk aangegeven in de tekst, 
bijvoorbeeld “alleen MVC-FD90”.
Controleer het modelnummer. 
Doe dit voordat u deze handleiding gaat 
lezen en het apparaat gaat bedienen.
Knoppen en instellingen die op de camera 
zelf worden vermeld, worden in deze 
handleiding weergegeven in hoofdletters.
Bijvoorbeeld: Druk op DISPLAY.
Proefopname
Voordat u unieke gebeurtenissen gaat 
vastleggen, is het verstandig om eerst een 
proefopname te maken. Dan bent u er zeker 
van dat de camera naar behoren 
functioneert.
Geen vergoeding voor schade 
aan opnamen
Wanneer opnemen of weergeven niet 
mogelijk is als gevolg van een storing van 
uw camera of iets dergelijks, kan het verlies 
van de opnamen niet voor schadevergoeding 
in aanmerking komen.
Houd rekening met auteursrechten 
Op televisieprogramma's, films, 
videobanden en ander beeldmateriaal 
kunnen auteursrechten rusten. Het zonder 
toestemming maken van opnamen van 
dergelijk materiaal, kan in strijd zijn met 
de bepalingen van het auteursrecht. 
Stel de camera niet bloot 
aan trillingen en stoten 
Hierdoor kunnen storingen optreden en 
kan het maken van opnamen niet langer 
mogelijk zijn. Tevens kunnen de diskettes 
onbruikbaar worden of kunnen de 
beeldgegevens beschadigd raken 
of verloren gaan.
LCD-scherm en lens 
Het LCD-scherm is geproduceerd met 
hogeprecisie technologie. Er kunnen echter 
voortdurend enkele minuscule zwarte en/of 
heldere puntjes (rood-, blauw- of 
groengekleurd) op het LCD-scherm 
verschijnen. Deze puntjes zijn een normaal 
gevolg van het productieproces en zullen 
de opname op geen enkele manier 
beïnvloeden. Meer dan 99,99% van 
de pixels worden daadwerkelijk gebruikt. 
Wees voorzichtig als u de camera bij het 
raam of buitenshuis neerzet. Wanneer 
u het LCD-scherm of de lens voor langere 
tijd aan direct zonlicht blootstelt, kunnen 
er storingen optreden.
Nederlands
WAARSCHUWING
Lees, voordat u uw camera 
in gebruik neemt, het 
volgende goed door.
01cov.book  Page 2  Monday, March 27, 2000  3:36 PM