Sony Mavica MVC-FD90 User Guide (nl)

Download
filename[D:\Mavica85\Others\3060831421\3060831421MVCFD85CEE\03NL-MVC-
FD85CEE\05BEF.fm]
32-
NL
 model name1[MVC-FD85/FD90]
 [3-060-831-42(1)]
Item
Instelling
Functie
Keuzeschakelaar 
PLAY/STILL/
MOVIE
FILE 
NUMBER
SERIES
Nummers in volgorde aan bestanden 
toekennen, zelfs als de diskette is 
verwisseld.
MOVIE
STILL
x NORMAL Het bestandsnummer weer op 001 
instellen, telkens als de diskette wordt 
verwisseld.
IMAGE 
SIZE
x 1472×1104 
(alleen 
MVC-
FD90)
x 1280× 960 
1280(3:2)
1024×768
640×480
Het beeldformaat kiezen voor het 
opnemen van stilstaande beelden.
STILL
320×240
x 160×112
Het MPEG-beeldformaat kiezen voor 
het opnemen van bewegende beelden.
MOVIE
REC MODE
TEXT
Een GIF-bestand in zwart-wit opnemen. STILL
VOICE
Een geluidsbestand opnemen (bij een 
stilstaand beeld) en koppelen aan het 
betreffende JPEG-bestand.
E-MAIL
Een JPEG-bestand in klein formaat 
(320
×
240) opnemen naast het gekozen 
beeldformaat.
x NORMAL Een JPEG-bestand opnemen in het 
gekozen beeldformaat.
REC TIME 
SET
15 sec
10 sec
x 5 sec
De opnametijd voor bewegende beelden 
kiezen.
MOVIE
SLIDE 
SHOW 
(Alleen in de 
enkelbeeldige 
PLAY-stand)
INTERVAL Het interval voor de presentatie van een 
beeldserie instellen.
x 3 sec/5 sec/10 sec/30 sec/1 min
PLAY
REPEAT
Een beeldserie kan ongeveer 20 minuten 
achterelkaar worden afgespeeld.
x ON/OFF
START
De beeldserie starten.
CANCEL
De instellingen of de uitvoering van de 
beeldserie annuleren.
PRINT 
MARK
Markeert de stilstaande beelden die 
moeten worden afgedrukt (pagina 51). 
PLAY
PROTECT
De beelden beschermen tegen per 
ongeluk wissen (pagina 46).
PLAY
01cov.book  Page 32  Monday, March 27, 2000  3:36 PM