Sony Mavica MVC-FD90 User Guide (nl)

Download
masterpage:Right
filename[D:\Mavica85\Others\3060831421\3060831421MVCFD85CEE\03NL-MVC-
FD85CEE\06adv.fm]
BBBB 
   
V
e
rs
c
h
ill
ende
 ma
nier
e
n
 v
a
n afs
p
el
en
43-
NL
 model name1[MVC-FD85/FD90]
 [3-060-831-42(1)]
Een deel van het 
stilstaande beeld 
vergroten (vergroten 
en bijsnijden) 
Het normale beeldformaat 
herstellen 
Zoom uit met de zoomregelaar tot de 
indicator voor de zoomwaarde 
(
×1.1) van het scherm verdwijnt, of 
druk in het midden 
z.  
Een vergroot beeld opnemen 
(bijsnijden) 
1
 Vergroot het beeld. 
2
Druk op de sluiterknop. Het beeld 
wordt opgenomen in een formaat 
van 640×480 en het beeld op het 
LCD-scherm keert na de opname terug 
naar het normale formaat.
Opmerkingen 
Het is niet mogelijk deze functie te 
gebruiken bij bewegende beelden of bij 
beelden die in de stand TEXT zijn 
opgenomen.
De maximale zoomfactor is 5×, ongeacht 
het formaat van het oorspronkelijke beeld.
Vergrotingen kunnen ten koste gaan van de 
beeldkwaliteit.
Bij vergrotingen blijven ook de 
oorspronkelijke bestandsgegevens 
bewaard.
Het vergrote beeld wordt opgenomen als 
een nieuw bestand.
1
Zet de keuzeschakelaar 
PLAY/STILL/MOVIE in de 
stand PLAY.
2
Geef het beeld weer dat moet 
worden vergroot. 
3
Vergroot of verklein het beeld 
met behulp van de 
zoomregelaar. 
Op het LCD-scherm verschijnt nu 
de indicator voor de zoomwaarde.
4
Druk herhaaldelijk op de 
regeltoets om het beeld 
bij te snijden. 
v: Het beeld schuift naar beneden. 
V: Het beeld schuift naar boven. 
b: Het beeld schuift naar rechts. 
B: Het beeld schuift naar links.
1
4
3
01cov.book  Page 43  Monday, March 27, 2000  3:36 PM