Sony Mavica MVC-FD90 User Guide (nl)

Download
masterpage:Left
filename[D:\Mavica85\Others\3060831421\3060831421MVCFD85CEE\03NL-MVC-
FD85CEE\07add.fm]
54-
NL
 model name1[MVC-FD85/FD90]
 [3-060-831-42(1)]
Als de camera bijvoorbeeld vanuit 
een ruimte of een auto met 
airconditioning in de warme 
buitenlucht wordt gebracht.
Condensvorming voorkomen 
Als u van een koude naar een warme 
omgeving gaat, berg de camera dan op 
in een afgesloten plastic tas en laat het 
toestel vervolgens ongeveer een uur 
lang acclimatiseren in de nieuwe 
omgeving.
Wanneer condensvorming is 
opgetreden 
Haal onmiddellijk de diskette uit de 
camera en schakel de camera uit. 
Wacht vervolgens ongeveer een uur 
om de condens te laten verdampen. 
Wanneer u een opname gaat maken 
terwijl zich condens aan de binnenkant 
van de lens bevindt, is het onmogelijk 
heldere beelden op te nemen.
Haal de adapter uit het stopcontact 
als u deze voor langere tijd niet 
gebruikt. Als u het netsnoer wilt 
loskoppelen, trek dan aan de stekker 
en nooit aan het snoer zelf. 
Gebruik de adapter niet als het 
netsnoer is beschadigd. Dit geldt 
ook als de adapter is gevallen of 
beschadigd.
Buig het netsnoer niet hardhandig 
en zet er geen zware voorwerpen op. 
Hierdoor kan het snoer beschadigd 
raken. Brand of elektrische schokken 
kunnen hiervan het gevolg zijn.
Zorg dat de metalen onderdelen van 
het aansluitgedeelte niet in aanraking 
komen met metalen voorwerpen. Als 
dit gebeurt kan kortsluiting optreden, 
waardoor de adapter beschadigd kan 
raken.
Zorg dat de metalen contactpunten 
altijd schoon blijven.
Haal de adapter niet uit elkaar.
Stel de adapter niet bloot aan 
schokken van buitenaf en laat hem 
ook niet vallen.
Als de adapter in gebruik is, met 
name tijdens het opladen, dient u 
hem uit de buurt te houden van radio-
ontvangers en video-apparatuur. 
Radio-ontvangers en video-
apparatuur verstoren de AM-
ontvangst en de werking van de 
video.
Tijdens het gebruik wordt de adapter 
warm. Dit is geen storing.
Stel de adapter niet bloot aan de 
volgende omstandigheden:
— Extreme hitte of koude
— Stof  of  vuil
— Hoge vochtigheid
— Trillingen.
Gebruik alleen de voorgeschreven 
oplader met de laadfunctie.
Zorg dat metalen voorwerpen 
niet in aanraking komen met de 
aansluitpunten van de batterij, 
om zo ongevallen ten gevolge 
van kortsluiting te voorkomen.
Houd de accu uit de buurt van vuur.
Stel de accu nooit bloot aan 
temperaturen boven de 60 °C, zoals 
in een geparkeerde auto in de zon 
of bij direct zonlicht.
Houd de accu droog.
Stel de accu op geen enkele manier 
bloot aan mechanische schokken.
Demonteer de accu niet en verander 
er niets aan.
Zorg dat de accu stevig in de camera 
vastzit.
Als u oplaadt terwijl de accu nog 
niet geheel leeg is, zal dit niet ten 
koste gaan van de oorspronkelijke 
capaciteit.
Netadapter
Op accu
01cov.book  Page 54  Monday, March 27, 2000  3:36 PM