Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
103
 Jp
 En
 De
 Fr
 Es
 Se
 Ru
 Nl
 It
 Sk
 Sk
 Kr
 Popis 
1 Slnečná clona objektívu (str. 108)
2 Značka nasadenia slnečnej clony objektívu 
(pri skladovaní) (str 108)
3  Značka nasadenia slnečnej clony objektívu 
(str. 108)
4 Značka umiestnenia slnečnej clony objektívu 
(pri skladovaní) (str. 108)
5  Značka umiestnenia slnečnej clony objektívu 
(str. 108)
6  Značka upevnenia slnečnej clony objektívu 
(str. 108)
7 Krúžok transfokátora (str. 105)
8 Stupnica ohniskových vzdialeností
9 Značka na stupnici ohniskových vzdialeností
0 Stupnica vzdialenosti (str. 105)
! Čiara značky vzdialenosti
@ Zaostrovací krúžok (str. 106)
# Upevňovacia značka objektívu
$ Gumové tesnenie upevňovacieho bajonetu 
objektívu (str. 110)
% Kontakty procesora (str. 110)
^ Uzamknutie priblíženia (str. 105)
& Prepínač režimov zaostrovania (str. 106)
* Prepínač stabilizácie obrazu (str. 106)
( Prepínač režimu stabilizácie obrazu (str. 107)
(  ): referenčná strana