Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
105
 Jp
 En
 De
 Fr
 Es
 Se
 Ru
 Nl
 It
 Sk
 Sk
 Kr
 Zaostrovanie, transfokácia a hĺbka poľa
Pred zaostrovaním nastavte ohniskovú vzdialenosť otáčaním krúžka transfokátora, 
kým nebude orámovaná požadovaná kompozícia. Ak je váš fotoaparát vybavený 
tlačidlom alebo páčkou náhľadu hĺbky poľa (zatvorenie clony na pracovnú hodnotu), 
môžete si hĺbku poľa pozrieť cez hľadáčik fotoaparátu.
•  Tento objektív je vybavený systémom vnútorného zaostrovania Nikon (IF). 
Zmenšovaním vzdialenosti snímania sa zmenšuje aj ohnisková vzdialenosť.
•  Stupnica vzdialeností neukazuje presnú vzdialenosť medzi objektom a 
fotoaparátom. Hodnoty sú približné a mali by sa používať iba ako pomôcka. Pri 
snímaní vzdialených krajiniek môže hĺbka poľa ovplyvniť funkciu. Fotoaparát v 
tomto prípade môže zaostriť na kratšiu vzdialenosť než je nekonečno.
•  Podrobné informácie o hĺbke ostrosti nájdete v tabuľkách na strane 144.
•  Keď je uzamknutie priblíženia nastavené do polohy LOCK pri ohniskovej 
vzdialenosti 28 mm, krúžok transfokátora je uzamknutý. Zámok transfokátora 
predchádza možnému plnému vysunutiu objektívu počas transportu fotoaparátu z 
dôvodu jeho vlastnej hmotnosti.
 Nastavenie clony
Clonu nastavujte pomocou fotoaparátu.
 Variabilná svetelnosť
Transfokácia objektívu z 28 mm na 300 mm znižuje maximálnu sveteľnosť objektívu 
o 1 1/3. Nastavenie clony však na dosiahnutie správnych expozícií netreba upravovať, 
lebo fotoaparát automaticky kompenzuje túto premenlivú hodnotu.
 Zaostrovanie 
Režim zaostrovania fotoaparátu nastavte podľa tabuľky nižšie:
Fotoaparáty
Zaostrovací 
režim 
fotoaparátu
Prepínač režimov zaostrovania na objektíve
M/A
M
Digitálne jednooké 
zrkadlovky Nikon 
formátu FX/DX, F6, F5, 
séria F4, F100, F90X, 
séria F90, séria F80, 
séria F75, séria F70, 
séria F65, Pronea 600i, 
Pronea S
AF (C/S)
Automatické zaostrovanie 
s možnosťou manuálného 
zaostrovania
Manuálne zaostrovanie 
(Možno použiť elektronický 
diaľkomer.)
MF
Manuálne zaostrovanie 
(Možno použiť elektronický diaľkomer.)
Séria F60, séria F55, séria 
F50, F-801s, F-801, F-601
M
F-401x, F-401s, F-401
AF (C/S)
MF
Manuálne zaostrovanie 
(Okrem modelu F-601
M
 možno použiť 
elektronický diaľkomer.)
AF: Automatické zaostrovanie  MF: Manuálne zaostrovanie