Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
106
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Sk
Sk
Kr
Automatické zaostrovanie s možnosťou ručného zaostrovania (režim M/A)
Nastavte prepínač režimov zaostrovania na objektíve do polohy M/A.
 V tomto režime je aktivované automatické zaostrovanie, avšak automatické 
zaostrovanie je možné potlačiť otočením samostatného zaostrovacieho krúžku pri 
stlačení tlačidla uvoľnenia spúšte do polovice alebo stlačením tlačidla AF-ON na 
tele fotoaparátu (ak ho obsahuje).
c
 Opätovným stlačením tlačidla uvoľnenia spúšte do polovice alebo tlačidla AF-ON 
sa zruší manuálne zaostrovanie a obnoví sa automatické.
 Režim stabilizácie obrazu (VR 
)
Základná koncepcia stabilizácie obrazu
Intenzita vibrácií
Silné
Slabé
Zábery urobené panorámovaním
Chvenie fotoaparátu
Prepínač režimu 
stabilizácie obrazu 
posuňte do 
polohy NORMAL.
Prepínač režimu 
stabilizácie obrazu 
posuňte do 
polohy ACTIVE.
P
o
čet vibrácií
Ma
V
eľk
ý
Silné chvenie 
fotoaparátu počas 
zhotovovania 
snímok z 
pohybujúceho sa 
vozidla
Počas zhotovovania záberov
panorámovaním
Počas zhotovovania snímok z
pohybujúceho sa vozidla
Počas snímania
Prepínač režimu stabilizácie obrazu posuňte do polohy 
NORMAL alebo ACTIVE.
Prepínač režimu stabilizácie obrazu posuňte do 
polohy NORMAL.
Prepínač režimu stabilizácie obrazu posuňte do 
polohy ACTIVE.
Nastavenie prepínača stabilizácie obrazu
ON:   Následky chvenia fotoaparátu sa redukujú pri stlačení 
tlačidla spúšte do polovice a taktiež v momente 
aktivovania uzávierky. Keďže následky otrasov sa redukujú 
v hľadáčiku, automatické/manuálne zaostrovanie a presná 
kompozícia sú oveľa jednoduchšie.
OFF:  Následky chvenia fotoaparátu nie sú redukované.