Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
109
 Jp
 En
 De
 Fr
 Es
 Se
 Ru
 Nl
 It
 Sk
 Sk
 Kr
Fotoaparáty
Podporovaná ohnisková vzdialenosť/vzdialenosť pri snímaní
Séria F55
• 70 mm/2 m alebo vyššia
• 105 mm alebo vyššia/1 m alebo vyššia
Séria F50
• 70 mm/2,5 m alebo vyššia
• 105 mm/1,5 m alebo vyššia
• 200 mm alebo vyššia/1 m alebo vyššia
F-401x, F-401s, F-401
• 70 mm/3 m alebo vyššia
• 105 mm/1,5 m alebo vyššia
• 200 mm alebo vyššia/1 m alebo vyššia
 Odporúčané zaostrovacie matnice
Pre niektoré jednooké zrkadlovky Nikon sú k dispozícii rôzne vymeniteľné zaostrovacie 
matnice, ktoré sú vhodné pre rôzné situácie snímania. S týmto objektívom sa 
odporúča používať tieto matnice:
Matnica
A
EC-B
G1
G2
G3
G4
Fotoaparát
B
C
E
EC-E
J
L
M
U
F6
F5+DP-30
F5+DA-30
(+1,0)
(+1,0)
: Výborné zaostrovanie
:  Prijateľné zaostrovanie
V hľadáčiku sa zobrazuje mierna vinetácia alebo efekt moiré, nie však na filme.
 —
 :  Nie je k dispozícii
( ) :  Označuje úroveň potrebnej korekcie expozície (len pri integrálnom meraní 
expozície so zdôrazneným stredom). Ak používate fotoaparát F6, korekciu 
vykonajte tak, že pre používateľskú funkciu b6: Screen comp. (Korekcia matnice) 
vyberte možnosť Other screen (Iná matnica) a úroveň EV nastavte na hodnotu 
–2,0 až +2,0 v krokoch po 0,5 EV. Pokiaľ používate iné matnice než typu B alebo 
E, možnosť Other screen (Iná matnica) musíte vybrať aj vtedy, ak je hodnota 
požadovanej korekcie 0 (nevyžaduje sa žiadna kompenzácia). V prípade 
fotoaparátu F5 vykonajte korekciu pomocou používateľskej funkcie č. 18 na tele 
fotoaparátu. Bližšie informácie nájdete v užívateľskej príručke k fotoaparátu.
Prázdne pole znamená, že matnicu nemožno použiť. Keďže matnicu typu M možno 
používať tak na fotografovanie makrosnímok s priblížením 1 : 1 alebo väčším, ako aj na 
mikrofotografovanie, má odlišné použitie než ostatné matnice.
Dôležité
•  U fotoaparátu F5 možno používať v kombinácii s meraním expozície Matrix len 
matnice EC-B, EC-E, B, E, J, A a L.